Свържете се с нас:

Информация за курса

НИВО А1.1 Може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., и може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.

НИВО А1.2 Може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, работа). Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.

НИВО Б1.1 Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др. Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие, случка или мечта, да опише очакване или цел и да изложи накратко причини или обяснения за проект или идея…

НИВО Б1.2  Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.

Включени материали

  • Учебник – сканиран
  • Упражнения, разработени по моя игров метод
  • Работни листи с логически игри, които подобряват паметта, концентрацията, логиката, въображението, пространственото ориентиране, затвърждават новите научени думи и повишават речевата активност на детето
  • Индивидуални материали спрямо прогреса и интересите на всяко дете
  • Песни, съобразени с нивото на курса
  • Кратки видеа с включените от курса теми с цел стимулиране на детската реч и слух
  • Допълнителни материали в помощ на детето – по преценка на учителя, ако детето има нужда
  • Лексикон с въпроси за децата, описващи индивидуалните интереси на всяко едно дете с цел изграждане на стабилна и подкрепяща връзка ученик-учител
  • Репорт-карта за родителите относно напредъка на всяко дете по време на целия курс
  • Въпросник за родителите относно навиците на децата и децата със специални потребности преди започване на курса